Coaching dla biznesu

BeU - Life coaching

Indywidualny Coaching Pracownika

⦁ Chcesz podnieść zaangażowanie i motywację pracownika?
⦁ Twój pracownik potrzebuje zwiększyć poczucie sprawczości w działaniu?
⦁ Chcesz wydobyć potencjał tkwiący w ludziach, którymi zarządzasz?

Jest to rodzaj coachingu, w ramach którego pracownik pracuje z coachem indywidualnie nad swoim własnym rozwojem w ramach organizacji. Standardowo przyjmuje się że proces coachingowy obejmuje 6 – 8 sesji i każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Każdy proces przyjmuje swoją własną formę z uwagi na jego spersonalizowany charakter, natomiast osadzony jest w konkretnych ramach:

 • ustalenie CELU procesu coachingowego
 • badanie silnych stron pracownika – CLifton Strengths Assessment – Profesjonalny test talentów Gallupa oraz jego interpretacja.
 • identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych zasobów pracownika
 • moje miejsce w organizacji
 • praca nad wewnętrzną motywacją pracownika – wartości
 • techniki radzenia sobie ze stresem – mindfulness, praca z przekonaniami, work-life balance
 • opracowanie konkretnego planu działania i optymalizacja efektywności działań zawodowych.
Szczegóły
BeU - Life coaching

Executive Coaching

⦁ Potrzebujesz efektywniej zarzadzać procesem decyzyjnym?
⦁ Chcesz zwiększyć umiejętność planowania strategicznego?
⦁ Potrzebujesz skuteczniej zarządzać stresem i konfliktem? 

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest: managerom wyższego szczebla np. CEO, dyrektorom zarządzającym, dyrektorom poszczególnych działów firmy. 

Na początku procesu Klient/ka określa najważniejszy, końcowy Cel Biznesowy, który chce osiągnąć w określonym czasie. Ze wsparciem coacha Klient/ka opracowuje strategie osiągnięcia Celu. Proces obejmuje identyfikację możliwości, zasobów oraz sposoby ich wykorzystania i implementacji oraz potencjalnych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi. Coach wspiera Klienta/kę w opracowaniu optymalnej drogi rozwoju. Inspiruje w ustaleniu efektywnych strategii działania. Coach wspiera w ustaleniu konkretnych kroków składających się na strategię działania tak aby zoptymalizować osiągnięcie Celu końcowego – chyba, że w procesie zostanie wyłoniony inny lub zmodyfikowany Cel.

Program obejmuje 6-8 indywidualnych sesji, każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Szczegóły
BeU - Life coaching

Szkolenia / Warsztaty Zespołowe

Oferujemy szereg szkoleń grupowych, które przeprowadzamy w siedzibie firmy, podczas wyjazdów pracowników oraz online. Kontent szkoleń jest spersonalizowany i tworzony według konkretnych potrzeb w organizacji. Przykładowe bloki tematyczne szkoleń to:

 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Komunikacja w hybrydowym trybie pracy
 • Team Building
 • Stress Off
 • Mindfulness
 • Pewność Siebie
 • Out of the Box
 • Skuteczne metody windykacji
 • Inteligencja emocjonalna
 • Zaangażowanie i motywacja
Szczegóły