Szkolenia / Warsztaty Zespołowe

Oferujemy szereg szkoleń grupowych, które przeprowadzamy w siedzibie firmy, podczas wyjazdów pracowników oraz online. Kontent szkoleń jest spersonalizowany i tworzony według konkretnych potrzeb w organizacji. Przykładowe bloki tematyczne szkoleń to:

BeU - Life coaching

Komunikacja w hybrydowym trybie pracy

 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w komunikacji, czyli jak to się robi na świecie
 • zarządzanie procesem komunikacji przy uwzględnieniu pracy stacjonarnej i pracy online
 • przeszkody i zalety pracy w trybie hybrydowym
 • stworzenie własnych (wewnątrzzespołowych/ wewnątrzorganizacyjnych) zasad komunikacji – kontrakt
BeU - Life coaching

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w komunikacji
 • wyzwania i przeszkody w sprawnej komunikacji interpersonalnej
 • zasoby wykorzystywane do optymalizacji efektywnej komunikacji
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie kryzysem w komunikacji interpersonalnym
BeU - Life coaching

Stress Off – Zarządzanie stresem, emocjami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 • poznanie skutecznych narzędzi potrzebnych do radzenia sobie ze stresem
 • poszerzenie samoświadomości własnych emocji i poznanie sposobów ich moderowania
 • Work-Life balans
 • moje wartości – ich wpływ na stany emocjonalne
 • moje przekonania – ich wpływ na jakość mojej pracy
BeU - Life coaching

Team Building

 • integracja zespołu
 • usprawnienie komunikacji interpersonalnej
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie zmianą
 • organizacja pracy i role w zespole
 • zarządzanie stresem
BeU - Life coaching

Pewność Siebie – wzmacnianie pewności siebie, praca na zasobach

 • zwiększenie świadomości swoich zasobów (wewnętrznych i zewnętrznych)
  zaplanowanie strategii wykorzystywania moich zasobów
 • moje wartości – w jaki sposób wpływają na poczucie pewności siebie
 • wzmocnienie wartości wspierających
 • wspierające przekonania
BeU - Life coaching

Mindfulness – Trening Uważności w Biznesie

 • doświadczenie w byciu Tu i Teraz
 • świadomość przeżywania danej chwili
 • zwiększenie uważności
 • optymalizacja swojego potencjału poprzez uważne bycie w Tu i Teraz
BeU - Life coaching

Skuteczne metody windykacji

 • skuteczna komunikacja interpersonalna
 • mówienie językiem korzyści
 • perswazja
 • empatia
 • skuteczne zamykanie rozmowy/ procesu windykacyjnego
BeU - Life coaching

Out of the Box – kreatywne i strategiczne myślenie, planowanie i wdrażanie

 • nauczenia się wychodzenia poza własną strefę komfortu
 • myślenie alternatywne – jak można inaczej?
 • planowanie strategii
 • planowanie wdrażania nowej strategii w życie
 • metoda Kaizen – o jeden krok dalej/lepiej
BeU - Life coaching

Zaangażowanie i motywacja

 • czym jest motywacja
 • motywacja – Wartości
 • jak wzbudzać zaangażowanie w oparciu o motywatory
 • jak rozpoznawać zagrożenia i uniknąć demotywacji lub wypalenia zawodowego
BeU - Life coaching

Inteligencja emocjonalna – jak zrozumieć siebie i innych, jak budować relacje

 • świadomość własnych emocji
 • mechanizm powstawania emocji
 • przeżywanie własnych emocji
 • stress off – narzędzia radzenia sobie ze stresem
 • gdzie znaleźć motywację – praca z wartościami
 • wrażliwość – wada czy zaleta?
 • zarządzanie emocjami w sytuacjach kryzysowych
 • od prawej do lewej półkuli – od emocji do analizy, zrozmunienia i decyzji
BeU - Life coaching

Wyznaczanie i realizacja celów

 • SMARTE – jak wyznaczać Cel
 • drogi do celu
 • osiąganie celu
 • metoda Kaizen – jak usprawniać osiągnięty cel