Indywidualny Coaching Pracownika

Jest to rodzaj coachingu, w ramach którego pracownik pracuje z coachem indywidualnie nad swoim własnym rozwojem w ramach organizacji. Standardowo przyjmuje się że proces coachingowy obejmuje 6 – 8 sesji i każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Każdy proces przyjmuje swoją własną formę z uwagi na jego spersonalizowany charakter natomiast osadzony jest w konkretnych ramach.

BeU: 64b43a0ff1e5d09bb7ae05bae3110a54
  1. Ustalenie CELU procesu coachingowego
  2. Badanie silnych stron pracownika – CLifton Strengths Assessment – Profesjonalny test talentów Gallupa oraz jego interpretacja
  3. Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych zasobów pracownika
  4. Moje miejsce w organizacji
  5. Praca nad wewnętrzną motywacją pracownika – wartości
  6. Techniki radzenia sobie ze stresem – mindfulness, praca z przekonaniami, work-life balance
  7. Opracowanie konkretnego planu działania i optymalizacja efektywności działań zawodowych.

Jakie są bezpośrednie profity Indywidualnego Coachingu Pracownika?

Większe zaangażowanie i motywacja
Wzrost poczucia pewności siebie i sprawczości w działaniu
Świadomość naturalnych talentów które, rozwijane w odpowiedni sposób, mogą się przyczynić do pełnego wykorzystania swojego potencjału
Umiejętność podejmowania decyzji
Świadomość swoich potrzeb, wartości oraz przekonań wspierających
Poczucie ulgi i satysfakcji wynikające ze świadomości bycia na właściwej drodze rozwoju zawodowego
Efektywne radzenie sobie ze stresem