Executive Coaching

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest: managerom wyższego szczebla np. CEO, dyrektorom zarządzającym, dyrektorom poszczególnych działów firmy.

Na początku procesu Klient/ka określa najważniejszy, końcowy Cel Biznesowy, który chce osiągnąć w określonym czasie. Ze wsparciem coacha Klient/ka opracowuje strategie osiągnięcia Celu. Proces obejmuje identyfikację możliwości, zasobów oraz sposoby ich wykorzystania i implementacji oraz potencjalnych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi. Coach wspiera Klienta/kę w opracowaniu optymalnej drogi rozwoju. Inspiruje w ustaleniu efektywnych strategii działania. Coach wspiera w ustaleniu konkretnych kroków składających się na strategię działania tak aby zoptymalizować osiągnięcie Celu końcowego – chyba, że w procesie zostanie wyłoniony inny lub zmodyfikowany Cel.

Program obejmuje 6-8 indywidualnych sesji, każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

BeU: df4a1480deeb739ae5a7402710ff943d
 1. efektywne zarządzanie zespołem tak aby wykorzystać pełen potencjał pracowników z jednoczesnym zachowaniem ich wysokiej motywacji i poczucia satysfakcji.
 2. zarządzanie procesem decyzyjnym
 3. identyfikacja priorytetów w organizacji
 4. zarządzanie realizacją strategii
 5. identyfikacja głównych celów i opracowanie strategii ich realizacji
 6. praca nad indywidualnymi potrzebami pracownika executive np.:
  • motywacja,
  • poczucie własnej wartości,
  • pewności siebie,
  • identyfikacja mocnych stron,
  • praca z ograniczającymi przekonaniami,
  • praca nad wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych zasobów

W jakich obszarach Excutive Coaching przynosi mierzalne efekty?

umiejętność planowania strategicznego
efektywne zarządzanie procesem decyzyjnym
planowanie i implementacja zmiany
zarządzanie stresem i konfliktem
ulepszenie work-life balance
wzrost poczucia pewności siebie
motywacji oraz satysfakcji z życia zawodowego