Life coaching

Life Coaching to podejście, które skupia się na wspieraniu ludzi w ich dążeniu do pozytywnych zmian.

U podstaw Life Coachingu znajduje się założenie, że klient/ka jest ekspertem/ką od swojego życia, dlatego też klient/ka jest w stanie znaleźć rozwiązanie każdego swojego problemu lub drogi prowadzącej do osobistego lub zawodowego sukcesu.

BeU: d53d6fd8a545a37a9a0abae400caa9b7

My wszyscy mamy swoje mocne strony, talenty oraz mechanizmy radzenia sobie, które mogą nam pomóc w osiąganiu naszych celów. Rolą Coacha jest asystowanie klientowi w procesie, odwołując się do jego wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz implementowanie wypracowanych podczas sesji pomysłów i rozwiązań w jego realnym życiu. 

Life Coaching jest wyjątkowym podejściem, które charakteryzuje się tym, że pozwala klientowi zobaczyć ‘szerszy obraz’ własnego życia, alternatywy wychodzące poza jego schematy myślowe, pomaga ustalić krótko i długoterminowe cele i wypracować dokładny plan ich realizacji.

Po każdej sesji Life Coachingu klient posuwa się do przodu, choćby mały krok, na drodze prowadzącej do realizacji założonego celu.

Możesz być beneficjentem/ką Life Coachingu jeżeli:

Czujesz że „utknąłeś/ęłaś” lub stoisz w miejscu i chcesz znaleźć nowe kierunki lub nadać nowe znaczenia.
Chcesz porozmawiać i zrozumieć lepiej to co masz ‘z tyłu głowy’. Chcesz przepracować to z obiektywnym słuchaczem
Doświadczyłeś/aś ostatnio znaczącej życiowej zmiany np.: w obszarze zawodowym, relacyjnym czy zdrowotnym
Chcesz popracować nad poczuciem własnej wartości czy pewnością siebie
Szukasz motywacji
Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu stresem, lękiem czy stanami depresyjnymi