Pierwsze TAK …

wiąże się z konwencja Coachingu oraz potrzebami dzisiejszej młodzieży. Na Coaching nie przychodzą ludzie zaburzeni, jak często bywa w przypadku terapii. Na Coaching przychodzą ludzie po to by usprawnić, ulepszyć jakość życia, wyznaczyć lub zoptymalizować osiągnięcie celów. A to już zupełnie inna perspektywa i brzmi zachęcająco…

Biorąc pod uwagę obszary potrzeb dzisiejszej młodzieży takie jak: izolacja społeczna, fobie społeczne, stany depresyjne, brak lub niska motywacja, poczucie własnej wartości itp. metodologia Coachingu, sięgająca do takich nurtów psychoterapeutycznych jak nurt Behawioralno – Poznawczy czy TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest, można powiedzieć “uszyta na miarę”.

Narzędzia Coachingowe są esencją skuteczności ale też, są przez młodzież postrzegane jako atrakcyjne. Abstrakcyjne myślenie, ćwiczenia psychodramowe, pokazywanie alternatywnych perspektyw i tworzenie nowych, wspierających przekonań i przyzwyczajeń tworzą mieszankę, którą można nazwać efektywnością podejścia Coachingowego.

… Mówiąc o efektywności, jest ona potwierdzona nie tylko przez uczestników naszych warsztatów Coachingowych czy sesji indywidualnych ale także naukowo; J. Sleeper – Triplett, 2022, “The effectiveness of coaching for children and teens with AD/HD” lub publikacja M. Moran et al, 2010, Improving Self-Efficacy: Reflections on the Use of Life Coaching Techniques.

Drugie TAK … 

to różnorodność Coachingu. Coaching jest na tyle elastycznym podejściem, że może być wykorzystany w różnych przestrzeniach życia młodego człowieka. Chcąc przybliżyć dwa podstawowe rodzaje coachingu zacznę od Life Coachingu. 

To właśnie w tym obszarze nastolatek ‘usprawnia’ jakość swojego życia tzn. rozprawia się ze stanami depresyjnymi, lękami, mentalnymi ograniczeniami co w rezultacie, bezpośrednio przekłada się na rosnące poczucie satysfakcji z siebie ale też na radość z życia. 

Dzięki sesjom Coachingu młody człowiek identyfikuje swoje ograniczające przekonania i zmienia je, wchodzi w kontakt ze swoimi wartościami i zaczyna o nie dbać. Rezultatem tych procesów jest wejście w kontakt z własnymi emocjami a także wzrost motywacji do działania, nauki, życia… 

Kolejnym rodzajem jest Coaching Edukacyjny, który rozpoczyna się od identyfikacji Mocnych Stron/Talentów nastolatka. Do tego używane jest, najlepsze narzędzie na rynku, czyli test Gallupa, Cliffton Strenghts. Kolejnym etapem jest proces decyzyjny dotyczący wyboru dalszej nauki oraz kariery zawodowej. Proces kończy się wyborem uczelni oraz zbudowaniem aplikacji. 

Trzecie TAK … 

to krótkoterminowość podejścia Coachingowego, tutaj sprawy załatwia się szybko. Cały proces, od sesji kontraktowej do osiągnięcia założonego CELU to, w zależności od rodzaju Coachingu od 7 do 12 sesji! 

Coaching to podejście skuteczne, przyjazne, atrakcyjne i nie noszące brzemienia terapii. Coaching to wgląd w siebie i pożądana zmiana. Coaching to decyzja, wyznaczenie celu i droga do jego realizacji. 

…zatem, Cel – Coaching!

_

Łukasz Banach

Psycholog, Coach, współtwórca BeU