Akademia Coachingu
„Team coaching” - warsztaty.

 

Zapraszamy na cykl warsztatów, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie efektywności zarządzania zespołem poprzez coachingowe narzędzia pracy z grupą.

 

Adresaci warsztatów:

 • Dyrektorzy departamentów i działów.
 • Menedżerowie, naczelnicy, kierownicy zarządzający zespołami.
 • Liderzy zespołów projektowych.

 

Założenia Akademii Coachingu: 

 • W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnik empirycznie doświadcza efektów wykorzystania przedstawionych narzędzi, które mają na celu usprawnienie pracy zespołu w wybranych tematach, takich jak : komunikacja, budowanie motywacji własnej i swoich współpracowników oraz podnoszenie efektywności własnej i zespołu. 
 • uczestnik warsztatów, poprzez praktykę, staje się ekspertem  w stosowaniu zaprezentowanych narzędzi, które docelowo wdraża w swojej pracy oraz w pracy z zespołem. 
 • zdobycie podstawowych umiejętności coachingowych użytecznych i zarazem niezbędnych w codziennej pracy i w procesie zarządzania zespołem.

 

Proponowane zagadnienia i praktyczne narzędzia niezbędne w ramach pracy z zespołem przedstawione w ramach niezależnych warsztatów w podziale na 3 obszary kompetencji:

 


Warsztat nr 1 – narzędzia przejrzystej i skutecznej komunikacji w zespole.

 

Część 1. Podstawy team coachingu.

 • „Kontrakt” jako podstawa pracy w grupie,  zapewniający odpowiednią atmosferę pracy w zespole, a także motywujący jego członków do stosowania określonych zasad i postaw.
 • Umiejętności coacha zespołowego – jak być menadżerem/coachem, aby pozytywnie wpływać na funkcjonowanie zespołu.
 • Praca w zespole jako „systemie naczyń połączonych”– podmiotowość zespołu będącego „osobnym bytem”, który oddziałuje na poszczególnych jego członków. Zmiana perspektywy i analiza zespołu w kontekście potrzeb systemu w odniesieniu do jego członków.

Część 2. Komunikacja w zespole.

 • Najważniejsze zasady komunikacji coachingowej.
  • Komunikat „Ja” – jak rozmawiać na trudne tematy z zachowaniem dobrych relacji i budowaniem poczucia odpowiedzialności i sprawczości.
  • Pytania coachingowe – jak pytać żeby „otwierać” konwersację wydobywając różne perspektywy, punkty widzenia i rozwiązania.
  • Słuchanie odzwierciedlające – jak budować skuteczny i efektywny dialog między jego uczestnikami.
 • „Dream behind complaint” – odkrywanie pozytywnej intencji i celu ukrytego pod „narzekaniem”. Zamiana narzekania na wizje rozwiązań.

 

Czas trwania: 2 x 4h + 30 min przerwa na lunch.
Termin: 24-25.07.2023 r., w godzinach 10.00-14.30.
Lokalizacja: Łódź
Cena: 1500zł / osoba
(cena zawiera koszt: przeprowadzenia warsztatu, materiałów szkoleniowych, suszu konferencyjnego i lunchu dla uczestnika).

 

 


Warsztat nr 2 – efektywne budowanie motywacji w zespole.

 

Część 1. Podstawy team coachingu.

 • „Kontrakt” jako podstawa pracy w grupie,  zapewniający odpowiednią atmosferę pracy w zespole, a także motywujący jego członków do stosowania określonych zasad i postaw.
 • Umiejętności coacha zespołowego – jak być menadżerem/coachem, aby pozytywnie wpływać na funkcjonowanie zespołu.
 • Praca w zespole jako „systemie naczyń połączonych”– podmiotowość zespołu będącego „osobnym bytem”, który oddziałuje na poszczególnych jego członków. Zmiana perspektywy i analiza zespołu w kontekście potrzeb systemu w odniesieniu do jego członków.

Część 2. Budowanie motywacji w zespole.

 • Co nas napędza? Jak i gdzie szukać motywacji? Aktywizacja uczestników z wykorzystaniem „burzy mózgów”.
 • Motywujące narzędzia coachingowe. 
 • Trening mocy i oparcia w sobie – szukanie mocnych stron i wydobywanie potencjału, jako siła napędowa do działania.
 • „Linia czasu” – tworzenie wizji zespołu/projektu uwzględniając wpływ każdego członka zespołu w oparciu o jego sprawczość, kompetencje i mocne strony.

 

Czas trwania: 2 x 4h + 30 min przerwa na lunch.
Termin: 24-25.07.2023 r., w godzinach 10.00-14.30.
Lokalizacja: Łódź
Cena: 1500zł / osoba
(cena zawiera koszt: przeprowadzenia warsztatu, materiałów szkoleniowych, suszu konferencyjnego i lunchu dla uczestnika).

 


Warsztat nr 3 – wzrost efektywności zespołu.

 

Część 1. Podstawy team coachingu.

 • „Kontrakt” jako podstawa pracy w grupie,  zapewniający odpowiednią atmosferę pracy w zespole, a także motywujący jego członków do stosowania określonych zasad i postaw.
 • Umiejętności coacha zespołowego – jak być menadżerem/coachem, aby pozytywnie wpływać na funkcjonowanie zespołu.
 • Praca w zespole jako „systemie naczyń połączonych”– podmiotowość zespołu będącego „osobnym bytem”, który oddziałuje na poszczególnych jego członków. Zmiana perspektywy i analiza zespołu w kontekście potrzeb systemu w odniesieniu do jego członków.

Część 2. Budowanie efektywności zespołu.

 • SMARTE – efektywne wyznaczanie celów do realizacji.
 • Model GROW – jako technika efektywnego określania drogi do realizacji wyznaczonych celów w oparciu o zasoby wewnętrzne i zewnętrzne oraz różne punkty widzenia.
 • Koło kompetencji – analiza kompetencji odpowiedzialnych za efektywność danego zespołu, określanie co można zrobić żeby je zwiększyć.
 • Start/stop/continue – technika analizy, „tego co działa w zespole i trzeba tego więcej”, „co nie działa i należy tego zaprzestać” , „czego nie ma, a można wprowadzić”.

 

Czas trwania: 2 x 4h + 30 min przerwa na lunch.
Termin: 24-25.07.2023 r., w godzinach 10.00-14.30.
Lokalizacja: Łódź
Cena: 1500zł / osoba
(cena zawiera koszt: przeprowadzenia warsztatu, materiałów szkoleniowych, suszu konferencyjnego i lunchu dla uczestnika).

 


 

Zgłoszenie prosimy kierować do 10.07.2023 na adres e-mail: tomasz@beu.edu.pl
lub telefonicznie pod numerem 508 23 03 02.

_

Tomasz Kamiński

Coach, współtwórca BeU