Warsztat mocy

Celem warsztatów jest podniesienie poczucia sprawczości, skuteczności  i własnej wartości u młodzieży. Proponowane instrumenty pochodzą z różnych nurtów psychologii i zostały tak przygotowane, aby były jasnymi, prostymi i przydatnymi narzędziami, które młody człowiek może zastosować na potrzeby swoich życiowych wyzwań.

BeU: 0f42fb8402551943ae5ff472f8de9312

Moduły

Warsztaty podzielone są na następujące moduły, które poprzez ćwiczenia wyposażają w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne:

 1. Jak spełniać marzenia?
  Część opierająca się na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Celem jest budowanie wyobrażenia (marzenia, celu), osadzenia się w nim, dostrzeżenie jego szczegółów, poznanie różnych perspektyw, wywołanie wstępnych refleksji jak wykonać pierwszy krok.
 2. Jak ustrzelić 10tkę?    
  Pokazanie jak ważne jest stworzenie jasnego, mierzalnego, osiągalnego celu. Wykorzystana koncepcja SMARTowania pomaga doprecyzować możliwy do realizacji kierunek działania.
 3. Mapa działania – jak skutecznie wprowadzić zmianę?
  Inspirując się nurtem poznawczo-behawioralnym uczestnicy uczą się tworzyć wspierające przekonania w oparciu o zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. W warstwie behawioralnej poznają wagę nowych zachowań, nawyków, rytuałów, uczą się sięgać po korzyści, które daje otoczenie, wyszukując czynniki pomagające w dotarciu do celu.
 4. Co zrobić, gdy mam mętlik w głowie?    
 5. Część warsztatów, która pokazuje jak radzić sobie w kryzysie, wykorzystująca elementy mindfullness, tak by dać podstawowe instrumenty do wpływania na umysł i ciało w sytuacji trudnej. Uczestnicy doświadczają wizualizacji, uczą się dostrzegania sygnałów z ciała oraz podstawowych technik relaksacji i rozluźniania.
 6. Już tak dużo potrafię!
  Etap spotkania, który ma na celu wzmocnić poczucie własnej wartości. Trening opierający się na uwypukleniu zasobów i pokreśleniu silnych stron. Wzmacniające doświadczenie, które ma wskazać jakimi możliwościami dysponuje już uczestnik.

Całość realizowana jest w przyjaznej, ciepłej atmosferze, tak by z dużą dawką otwartości i uśmiechu doświadczyć praktycznych umiejętności, które mogą być szczególnie przydatne na etapie wchodzenia w dorosłość.