Coaching edukacyjny

Program dedykowany uczniom/uczennicom ostatnich klas szkół średnich, którzy/e zastanawiają się nad swoją przyszłością i myślą o studiach za granicą.

Kompleksowa usługa ułatwiająca odkrywanie swoich talentów i wybranie odpowiedniej ścieżki edukacyjnej.

BeU: 1c08f6b0adf026226e068905295509aa

Cel – identyfikacja konkretnych kierunków studiów oraz uczelni (krajowych i zagranicznych), na które młody człowiek chce aplikować. Przejście przez proces decyzyjny oraz zaplanowanie konkretnych kroków zbliżających młodego człowieka do celu, którym jest dostanie się na wybrany kierunek i uczelnie.

Narzędzie – indywidualne sesje coachingowe

Czas trwania - 6 miesięcy
Ilość sesji - 10
4 moduły (Coaching Mocnych Stron - Life Coaching - Coaching Edukacyjny - Przygotowanie Aplikacji)
BeU - Life coaching

Coaching mocnych stron

  • Ilość sesji - 2

Cel – Identyfikacje mocnych stron i predyspozycji ucznia – istotą tej części programu jest dowiedzenie się jakimi talentami dysponuje młody człowiek gdyż rozwijając je ma on szanse na łatwość nauki, czerpanie radości z niej, wysoką motywację i w rezultacie optymalizacje sukcesu zawodowego.

Narzędzie – Testy Gallupa – Interpretacja i omówienie wyników z profesjonalnym coachem podczas sesji coachingowych.

BeU - Life coaching

Coaching indywidualny

  • Ilość sesji - 4

Cel – praca nad aspektami związanymi z emocjami, przekonaniami i wartościami ucznia, poczuciem pewności siebie i budowaniem tożsamości.

Narzędzie – indywidualne sesje coachingowe.

BeU - Life coaching

Przygotowanie Aplikacji (dla uczniów klas maturalnych - opcjonalnie)

  • Ilość sesji - 4

Cel – Przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zbudowanie pełnej aplikacji. W przypadku uczelni zagranicznych, w większości krajów europejskich i UK są to: list motywacyjny, referencje oraz dokumenty wspomagające aplikacje tj. odbycie wolontariatu. Aplikacja w systemie online oraz dosłanie dokumentów po ogłoszeniu wyników matury.

Narzędzie – spotkania online