Coaching

Oferujemy szereg ofert dla biznesu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v vvvvvvv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

COACHING EDUKACYJNY

  • Coaching silnych stron
  • Coaching indywidualny – life coaching
  • Coaching edukacyjny
  • Przygotowanie Aplikacji (dla uczniów klas maturalnych)

 

Cel – identyfikacje silnych stron i predyspozycji ucznia – istotą tej części programu jest
dowiedzenie się jakimi talentami dysponuje młody człowiek gdyż rozwijając je ma on
szanse na łatwość nauki, czerpanie radości z nauki, wysoką motywacje i w rezultacie
optymalizacje sukcesu zawodowego.
Narzędzie – Testy Gallupa – Interpretacja i omówienie wyników z profesjonalnym coachem
podczas sesji coachingowych.
Ilość Sesji – 3

 

Coaching indywidualny – life coaching
Cel – praca nad aspektami związanymi z emocjami, przekonaniami i wartościami ucznia,
poczuciem pewności siebie i budowaniem tożsamości.
Narzędzie – indywidualne sesje coachingowe
Ilość Sesji – 4

Life Coaching

Life Coaching to podejście, które skupia się na wspieraniu ludzi w ich dążeniu do pozytywnych zmian. U podstaw Life Coachingu znajduje się założenie, że klient jest ekspertem od swojego życia, dlatego też klient jest w stanie znaleźć rozwiązanie każdego swojego problemu lub drogi prowadzącej do osobistego lub zawodowego sukcesu. My wszyscy mamy swoje mocne strony, talenty oraz  mechanizmy radzenia sobie, które mogą nam pomóc w
osiąganiu naszych celów. Rolą Coacha jest asystowanie klientowi w procesie, odwołując się do jego wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz implementowanie wypracowanych podczas sesji pomysłów i rozwiązań w
jego realnym życiu.

COACHING KORPORACYJNY

Coaching dedykowany korporacjom i dużym organizacjom mający na celu
usprawnienie funkcjonowania całego zespołu i tym samym organizacji poprzez szkolenia
grupowe i sesje indywidualne na poziomie Executive (managerowie wyższego szczebla),
kadry zarządzającej oraz pracownika tworzącego dany zespół. Coaching Korporacyjny
charakteryzuje się podejściem zindywidualizowanym, tzw. ‘szytym na miarę’, z uwagi
indywidualny charakter potrzeb danej organizacji oraz każdego jej pracownika niezależnie
od pełnionej funkcji.

 

  • Indywidualny Coaching Pracownika
  • Executive Coaching
  • Szkolenia Grupowe

Student Testimonials

“A review from a student who benefited from your workshops. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
“A review from a student who benefited from your workshops. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name
“A review from a student who benefited from your workshops. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Student Name