Wyznaczanie i realizacja celów

Cele:

  • SMARTE – jak wyznaczać
  • Cel drogi do celu osiąganie celu metoda
  • Keizen – jak usprawniać osiągnięty cel