Team Building

Cele: 

  • integracja zespołu 
  • usprawnienie komunikacji interpersonalnej 
  • zarządzanie konfliktem
  • zarządzanie zmianą
  • organizacja pracy i role w zespole 
  • zarządzanie stresem