Stress Off

Zarządzanie stresem, emocjami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Cele:

  • poznanie skutecznych narzędzi potrzebnych do radzenia sobie ze stresem
  • poszerzenie samoświadomości własnych emocji i poznanie sposobów ich moderowania
  • Work-Life balans moje wartości – ich wpływ na stany emocjonalne
  • moje przekonania – ich wpływ na jakość mojej pracy