Skuteczne metody windykacji

Cele:

  • skuteczna komunikacja interpersonalna
  • mówienie językiem korzyści
  • perswazja
  • empatia
  • skuteczne zamykanie rozmowy/ procesu windykacyjnego