Mindfulness - Trening Uważności w Biznesie

Cele:

  • Doświadczenie w byciu Tu i Teraz
  • Świadomość przeżywania danej chwili
  • Zwiększenie uważności
  • Optymalizacja swojego potencjału poprzez uważne bycie w Tu i Teraz