Komunikacja wewnętrzna w organizacji

Cele:

  • zapoznanie się z najnowszymi trendami w komunikacji
  • wyzwania i przeszkody w sprawnej komunikacji interpersonalnej
  • zasoby wykorzystywane do optymalizacji efektywnej komunikacji
  • zarządzanie konfliktem
  • zarządzanie kryzysem w komunikacji interpersonalnym