Komunikacja w hybrydowym trybie pracy

Cele:

  • zapoznanie się z najnowszymi trendami w komunikacji, czyli jak to się robi na świecie
  • zarządzanie procesem komunikacji przy uwzględnieniu pracy stacjonarnej i pracy online
  • przeszkody i zalety pracy w trybie hybrydowym
  • stworzenie własnych (wewnątrzzespołowych/ wewnątrzorganizacyjnych) zasad komunikacji – kontrakt