Inteligencja emocjonalna - jak zrozumieć siebie i innych, jak budować relacje

Cele:

  • świadomość własnych emocji
  • mechanizm powstawania emocji
  • przeżywanie własnych emocji
  •  stress off – narzędzia radzenia sobie ze stresem
  • gdzie znaleźć motywację – praca z wartościami
  • wrażliwość – wada czy zaleta?
  • przekonania = emocje – jak nasze przekonania wpływają na nasze emocje i jak na nie wpływać
  • zarządzanie emocjami w sytuacjach kryzysowych
  • od prawej do lewej półkuli – od emocji do analizy, zrozmunienhia i decyzji