Coaching Edukacyjny

Indywidualny Coaching
Pracownika

Jest to rodzaj coachingu, w ramach którego pracownik pracuje z coachem indywidualnie nad swoim własnym rozwojem w ramach organizacji. Standardowo przyjmuje się że proces coachingowy obejmuje 6 – 8 sesji i każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Każdy proces przyjmuję swoją własną formę z uwagi na jego spersonalizowany charakter natomiast osadzony jest w konkretnych ramach.

Indywidualny Coaching Pracownika

Jest to rodzaj coachingu, w ramach którego pracownik pracuje z coachem indywidualnie nad swoim własnym rozwojem w ramach organizacji. Standardowo przyjmuje się że proces coachingowy obejmuje 6 – 8 sesji i każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

 

    Każdy proces przyjmuję swoją własną formę z uwagi na jego spersonalizowany charakter natomiast osadzony jest w konkretnych ramach.

Moduły

 1. Ustalenie CELU procesu coachingowego

   

 2. Badanie silnych stron pracownika – CLifton Strengths Assessment – Profesjonalny test talentów Gallupa oraz jego interpretacja

 3. Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych zasobów pracownika

   

 4. Moje miejsce w organizacji

   

 5. Praca nad wewnętrzną motywacją pracownika – wartości

 6. Techniki radzenia sobie ze stresem – mindfulness, praca z przekonaniami, work-life balance

 7. Opracowanie konkretnego planu działania i optymalizacja efektywności działań zawodowych.

Jakie są bezpośrednie profity Indywidualnego Coachingu Pracownika?

 1. Większe zaangażowanie i motywacja

 2. Wzrost poczucia pewności siebie i sprawczości w działaniu

 3. Świadomość naturalnych talentów – które, rozwijane w odpowiedni sposób, mogą się przyczynić
  do pełnego wykorzystania swojego potencjału

 4. Umiejętność podejmowania decyzji

 5. Świadomość swoich potrzeb, wartości oraz przekonań wspierających

 6. Poczucie ulgi i satysfakcji wynikające ze świadomości bycia na właściwej drodze
  rozwoju zawodowego

 7. Efektywne radzenie sobie ze stresem