Coaching dla biznesu

Executive Coaching

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest: managerom wyższego szczebla np. CEO, dyrektorom zarządzającym, dyrektorom poszczególnych działów firmy.

 

Na początku procesu Klient określa najważniejszy, końcowy Cel Biznesowy, który chce osiągnąć w określonym czasie. Ze wsparciem coacha Klient opracowuje strategie osiągnięcia Celu. Proces obejmuje identyfikację możliwości, zasobów oraz sposoby ich wykorzystania i implementacji oraz potencjalnych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi. Coach wspiera Klienta w opracowaniu optymalnej drogi rozwoju. Inspiruje w ustaleniu efektywnych strategii działania. Coach wspiera w ustaleniu konkretnych kroków składających się na strategię działania tak aby zoptymalizować osiągnięcie Celu końcowego – chyba, że w procesie zostanie wyłoniony inny lub zmodyfikowany Cel.

 

Program obejmuje 6-8 indywidualnych sesji, każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Moduły

 1. efektywne zarządzanie zespołem tak aby wykorzystać pełen potencjał pracowników z jednoczesnym zachowaniem ich wysokiej motywacji i poczucia satysfakcji.

 2. zarządzanie procesem decyzyjnym

 3. identyfikacja priorytetów w organizacji

 4. zarządzanie realizacją strategii

 5. identyfikacja głównych celów i opracowanie strategii ich realizacji

 6. praca nad indywidualnymi potrzebami pracownika executive np.:

  • motywacja,
  • poczucie własnej wartości,
  • pewności siebie,
  • identyfikacja mocnych stron,
  • praca z ograniczającymi przekonaniami,
  • praca nad wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych zasobów

W jakich obszarach Excutive Coaching przynosi mierzalne efekty?

 • umiejętność planowania strategicznego

 

 • efektywne zarządzanie procesem decyzyjnym

 

 • planowanie i implementacja zmiany

 

 • zarządzanie stresem i konfliktem

 

 • ulepszenie work-life balance

 

 • wzrost poczucia pewności siebie,

 

 • motywacji oraz satysfakcji z życia zawodowego