LIFE COACHING

Life Coaching to podejście, które skupia się na wspieraniu ludzi w ich dążeniu do pozytywnych zmian. U podstaw Life Coachingu znajduje się założenie, że klient jest ekspertem od swojego życia, dlatego też klient jest w stanie znaleźć rozwiązanie każdego swojego problemu lub drogi prowadzącej do osobistego lub zawodowego sukcesu.

 

My wszyscy mamy swoje mocne strony, talenty oraz mechanizmy radzenia sobie, które mogą nam pomóc w osiąganiu naszych celów. Rolą Coacha jest asystowanie klientowi w procesie, odwołując się do jego wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz implementowanie wypracowanych podczas sesji pomysłów i rozwiązań w jego realnym życiu. 

 

Life Coaching jest wyjątkowym podejściem, które charakteryzuje się tym, że pozwala klientowi zobaczyć ‘szerszy obraz’ własnego życia, alternatywy wychodzące poza jego schematy myślowe, pomaga ustalić krótko i długoterminowe cele i wypracować dokładny plan ich realizacji.

 

Po każdej sesji Life Coachingu klient posuwa się do przodu, choćby mały krok, na drodze prowadzącej do realizacji założonego celu.

LIFE COACHING

Life Coaching to podejście, które skupia się na wspieraniu ludzi w ich dążeniu do pozytywnych zmian. U podstaw Life Coachingu znajduje się założenie, że klient jest ekspertem od swojego życia, dlatego też klient jest w stanie znaleźć rozwiązanie każdego swojego problemu lub drogi prowadzącej do osobistego lub zawodowego sukcesu.

 

My wszyscy mamy swoje mocne strony, talenty oraz mechanizmy radzenia sobie, które mogą nam pomóc w osiąganiu naszych celów. Rolą Coacha jest asystowanie klientowi w procesie, odwołując się do jego wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz implementowanie wypracowanych podczas sesji pomysłów i rozwiązań w jego realnym życiu. 

 

Life Coaching jest wyjątkowym podejściem, które charakteryzuje się tym, że pozwala klientowi zobaczyć ‘szerszy obraz’ własnego życia, alternatywy wychodzące poza jego schematy myślowe, pomaga ustalić krótko i długoterminowe cele i wypracować dokładny plan ich realizacji.

 

Po każdej sesji Life Coachingu klient posuwa się do przodu, choćby mały krok, na drodze prowadzącej do realizacji założonego celu.

Możesz być beneficjentem Life Coachingu jeżeli:

Czujesz że „utknąłeś” lub stoisz w miejscu i chcesz znaleźć nowe kierunki lub nadać nowe znaczenia.

Chcesz porozmawiać i zrozumieć lepiej to co masz ‘z tyłu głowy’. Chcesz przepracować to z obiektywnym słuchaczem

Doświadczyłeś ostatnio znaczącej życiowej zmiany np.: w obszarze zawodowym, relacyjnym czy zdrowotnym

Chcesz popracować nad poczuciem własnej wartości czy pewnością siebie

Szukasz motywacji

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu stresem, lękiem czy stanami depresyjnymi