Coaching Edukacyjny

Coaching edukacyjny

Program dedykowany uczniom ostatnich klas szkół średnich ,
którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością i myślą
o studiach za granicą.
Kompleksowa usługa ułatwiająca odkrywanie swoich talentów i wybranie odpowiedniej ścieżki edukacyjnej.

Coaching edukacyjny

Program dedykowany uczniom ostatnich klas liceów, którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością i myślą o studiach za granicą. Kompleksowa usługa ułatwiająca odkryć swoje talenty, wybrać ścieżkę edukacyjną
BEU coaching edukacyjny
BEU coaching edukacyjny

Coaching mocnych stron

Cel – Identyfikacje mocnych stron i predyspozycji ucznia – istotą tej części programu jest dowiedzenie się jakimi talentami dysponuje młody człowiek gdyż rozwijając je ma on szanse na łatwość nauki, czerpanie radości z niej, wysoką motywację i w rezultacie optymalizacje sukcesu zawodowego.

 

Narzędzie – Testy Gallupa – Interpretacja i omówienie wyników z profesjonalnym coachem podczas sesji coachingowych.

Coaching indywidualny

Cel – praca nad aspektami związanymi z emocjami, przekonaniami i wartościami ucznia, poczuciem pewności siebie i budowaniem tożsamości.

 

Narzędzie – indywidualne sesje coachingowe.

Warsztat mocy
BEU

Coaching edukacyjny

Cel – identyfikacja konkretnych kierunków studiów oraz uczelni (krajowych i zagranicznych), na które młody człowiek chce aplikować. Przejście przez proces decyzyjny oraz zaplanowanie konkretnych kroków zbliżających młodego człowieka do celu, którym jest dostanie się na wybrany kierunek i uczelnie.

 

Narzędzie – indywidualne sesje coachingowe

Przygotowanie Aplikacji (dla uczniów klas maturalnych)

Cel – Przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zbudowanie pełnej aplikacji. W przypadku uczelni zagranicznych, w większości krajów europejskich i UK są to: list motywacyjny, referencje oraz dokumenty wspomagające aplikacje tj. odbycie wolontariatu. Aplikacja w systemie online oraz dosłanie dokumentów po ogłoszeniu wyników matury.

 

Narzędzie – spotkania online

Zaangażowanie i motywacja