Inteligencja emocjonalna

Indywidualny Coaching Pracownika

⦁ Chcesz podnieść zaangażowanie i motywację pracownika?
⦁ Twój pracownik potrzebuje zwiększyć poczucie sprawczości w działaniu?
⦁ Chcesz wydobyć potencjał tkwiący w ludziach, którymi zarządzasz?

 

Jest to rodzaj coachingu, w ramach którego pracownik pracuje
z coachem indywidualnie nad swoim własnym rozwojem w ramach organizacji. Standardowo przyjmuje się że proces coachingowy obejmuje 6 – 8 sesji i każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Każdy proces przyjmuję swoją własną formę z uwagi na jego spersonalizowany charakter natomiast osadzony jest w konkretnych ramach:

 • ustalenie CELU procesu coachingowego
 • badanie silnych stron pracownika – CLifton Strengths Assessment – Profesjonalny test talentów Gallupa oraz jego interpretacja.
 • identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych zasobów pracownika
 • moje miejsce w organizacji
 • praca nad wewnętrzną motywacją pracownika – wartości
 • techniki radzenia sobie ze stresem – mindfulness, praca z przekonaniami, work-life balance
 • opracowanie konkretnego planu działania i optymalizacja efektywności działań zawodowych.

Executive Coaching

⦁ Potrzebujesz efektywniej zarzadzać procesem decyzyjnym?
⦁ Chcesz zwiększyć umiejętność planowania strategicznego?
⦁ Potrzebujesz skuteczniej zarządzać stresem i konfliktem? 

 

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest: managerom wyższego szczebla np. CEO, dyrektorom zarządzającym, dyrektorom poszczególnych działów firmy. 

 

Na początku procesu Klient określa najważniejszy, końcowy Cel Biznesowy, który chce osiągnąć w określonym czasie. Ze wsparciem coacha Klient opracowuje strategie osiągnięcia Celu. Proces obejmuje identyfikację możliwości, zasobów oraz sposoby ich wykorzystania i implementacji oraz potencjalnych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi. Coach wspiera Klienta w opracowaniu optymalnej drogi rozwoju. Inspiruje w ustaleniu efektywnych strategii działania. Coach wspiera w ustaleniu konkretnych kroków składających się na strategię działania tak aby zoptymalizować osiągnięcie Celu końcowego – chyba, że w procesie zostanie wyłoniony inny lub zmodyfikowany Cel.

 

Program obejmuje 6-8 indywidualnych sesji, każda trwa 90 min. Sesje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w j. polskim lub po angielsku.

Szkolenia / Warsztaty Zespołowe

Oferujemy szereg szkoleń grupowych, które przeprowadzamy w siedzibie firmy, podczas wyjazdów pracowników oraz online. Kontent szkoleń jest spersonalizowany i tworzony według konkretnych potrzeb w organizacji. Przykładowe bloki tematyczne szkoleń to:


  • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
  • Komunikacja w hybrydowym trybie pracy
  • Team Building
  • Stress Off
  • Mindfulness
  • Pewność Siebie
  • Out of the Box
  • Skuteczne metody windykacji
  • Inteligencja emocjonalna
  • Zaangażowanie i motywacja